ความพึงพอใจที่สุดของท่าน คือ ภารกิจของเรา - ที่ ACS Capital Corporation เรามุ่งให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองตามความต้องการที่เกินความคาดหมาย
รายการรถยนต์บริการระยะสั้น เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยหลากหลายรูปแบบ ยานยนต์เพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือ Lifestyle ของท่าน.          ราคา:(วัน / เดือน)
เลือกรถยนต์ใช้แล้ว กับ ACS Capital เพื่อความมั่นใจในสมรรถนะของรถยนต์ ด้วยหลากหลายยานยนต์ที่ ตอบสนองรูปแบบการใช้งานของท่าน ด้วยคุณภาพ และราคาที่เป็นกันเอง พร้อมเงื่อนไขพิเศษต่างๆ จาก ACS Capital เท่านั้น

ปัจจุบันการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กร และธุรกกิจมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือเดินทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ACS Capital ขอเสนอบริการรถเช่าระยะยาว เพื่อช่วยบริหารจัดการยานพาห ...